Obchod Natures Aid

Toto je oficiálna stránka Natures Aid SK. Nakupujete u originálneho anglického výrobcu s viac ako 40-ročnou tradíciou.

Ako rýchlo dostanem zásielku?

Zásielky odosielame okamžite – dodanie na druhý deň. Nad 50 € poštovné neplatíte. Nad 80 € Vám pribalíme produkt ako darček.

Telefonické objednávky

Na telefónnom čísle +421 948 014 185 a emailom info@naturesaid.sk .

Rýchla objednávka

Ak si objednáte telefonicky najneskôr do 16:00, vaša objednávka vám bude doručená nasledujúci pracovný deň.

Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

 1. Spoločnosť SAIL s.r.o., IČO: 44530447, so sídlom Malženice 373, 919 29 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“), nasledujúce osobné údaje:Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu. 

  • meno a priezvisko

  • adresu / sídlo

  • e-mailovú adresu

  • telefónne číslo

   
 2. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz "Odhlásiť" v obchodnom oznámení. 

 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané predávajúcím, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.Správca prijal odpovedajúce organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v digitálnej i v listinnej podobe.Správce prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä zabezpečeného (šifrovaného https) prístupu na web, ukladániu len šifrovaných hesiel zákazníkov v databázi, pravidelných záloh údajov a pravidelných bezpečnostných aktualizácií systému.Správca prehlasuje, že k osobním údajom majú prístup len ním poverené osoby. 

 4. Správca neurčil osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@naturesaid.sk 

 5. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ eshopu naturesaid.sk, používa na tomto webe súbory cookies, ktoré sú použité na tieto účely:

  a. Zabezpečenie základnej funkčnosti webových stránok

  b. merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania sa návštevníkov na webových stránkach

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

   Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

   Poskytovatelem služby heureka.sk, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika

   

 6. Vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,

  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

  • na prenositeľnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

   

Tieto podmienky Ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.


Porovnať 0

Žiadny produkt

Bude upresnené Doručenie
0,00 € Celkom

Objednať